From Joke Duwaerts, 11 Months ago, written in Text.
Embed
 1. 1.      uauser@lab13:~$ grep ^[0-9] tekst
 2. 2.      uauser@lab13:~$ grep tar.gz$ tekst
 3. 3.      uauser@lab13:~$ grep '^....$' tekst
 4. 4.      uauser@lab13:~$ grep '^[1-9][0-9]\{0,2\}$' tekst
 5. 5.      joke@laptopjd:~$ egrep '^(0{0,1}[0-9]|[1-2][0-9]|3[01])[-/\.](0[1-9]|1[0-2])[-/\.][1-2][0-9][0-9][0-9]' tekst
 6.         Hier is 'egrep' gebruikt, omdat de maanden en dagen aan meerdere eigenschappen moesten voldoen. Deze eigenschappen leken mij niet mogelijk om aan te voldoen zonder de eigenschap van 'of'(|) via 'egrep'.
 7. 6.      joke@laptopjd:~$ egrep '^(0|[1][0-9][0-9]|[1-9][0-9]|[1-9]|2[01234][0-9]|25[0-5])[\.](0|[1][0-9][0-9]|[1-9][0-9]|[1-9]|2[01234][0-9]|25[0-5])[\.](0|[1][0-9][0-9]|[1-9][0-9]|[1-9]|2[01234][0-9]|25[0-5])[\.](0|[1][0-9][0-9]|[1-9][0-9]|[1-9]|2[01234][0-9]|25[0-5])$' tekst
 8.         Hier is van 'egrep' gebruik gemaakt, omdat ik niet in staat was een oplossing te vinden die aan al de eigenschappen kon voldoen zonder de 'of'.
 9. 7.      joke@laptopjd:~$ grep '\<0[xX].\{1,4\}\>' tks
 10. 8.      joke@laptopjd:~$ grep '^[+-]\{0,1\}[0-9]*[\.]\{0,1\}[0-9]*[eE]\{0,1\}[-]\{0,1\}[0-9]*$' tekst
 11. 9.      joke@laptopjd:~$ grep '<[/]\{0,1\}..>' tks
 12. 10. joke@laptopjd:~$ sed 's/<[/]*h[1-6]>//g' tks
 13. 11. joke@laptopjd:~$ sed -e  's/^[ \t]//' -e 's/^[ ]//' -e  's/^[ \t]$//' -e 's/[ ]$//' tks
 14.