From Chunky Pheasant, 8 Months ago, written in Text.
Embed
 1. d8ea548cb4a9b1810ba723c329b22f2c:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 2. 0ea0879f70ba5260e3858e692ef2f817:8c10d4873ebe:b4bff6b597b3:Plan21
 3. 0ea0879f70ba5260e3858e692ef2f817:8c10d4873ebe:b4bff6b597b3:Plan21
 4. 6ec6c87e13c2332f3638e1550622d491:e04136f74fe2:3052cb7b75f3:Speedy-F74FE0
 5. 7603142de485feed5225b7dada08cd6d:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 6. 00ee7f68acc9d170367aca98952ba0f9:e04136f74fe2:3052cb7b75f3:Speedy-F74FE0
 7. 306feba0b1b5bea5bd08efd9a27d9f03:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 8. 7da724d698ba7aaa59fb996b51626791:b8ee0e485fd7:84100d7eb8ce:telecentro-5fd2
 9. eae3f78ec98db99255a8638d8453bea5:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 10. 8bf7d358d48377a5a82302efc7d91c42:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 11. 83ca9fbbe5edaa3087c09dc2c1971e86:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 12. 5aba1e673d9f8899dc6211ce66300744:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 13. 1307c876756cb85d8167ec2bc721c13f:a408f51d3b9e:083e5d55e6de:dibelu
 14. 0fcbeb325434f253df5b3655cc5b5396:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 15. efdd6492a90c9de6f2897c70136af349:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 16. efdd6492a90c9de6f2897c70136af349:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 17. 7183dff6d15fb58c650ec178d9ab8d79:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 18. 385425be60ff8def7c92937e0e3a9520:181e78f7dfee:68c44dab79da:Fibertel WiFi447
 19. 420053918bd02342fec0199114620700:a408f51d3b9e:083e5d55e6de:dibelu
 20. acb7dad3d72bb171b418ce104c673a55:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 21. ed7d7ce085cbd99eaadc33d86d0955a4:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 22. 73a0f962fb21c4f7a2397852daf30e91:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 23. 8617a038b22302ae6d5526cefa9ab330:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 24. 7d442dbd96b2608a96d9bd160a1cd934:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 25. d15613f021d95e5d9a0dc57dc8fd56cc:b8ee0e485fd7:84100d7eb8ce:telecentro-5fd2
 26. 649f89b22c69d3116ac3f797b57e97fb:e04136f74fe2:3052cb7b75f3:Speedy-F74FE0
 27. 7eb6c994b8bd1badbf57dec806f41fec:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 28. 372387797257c1676952f4220099eebb:a0f3c1658f5c:c0eefb5ac377:DELPHI
 29. a7b494f9e65802472155cceab479a1bb:a0f3c1658f5c:c0eefb5ac377:DELPHI
 30. eb690e16496c0221e790c1e71039a1cd:a0f3c1658f5c:c0eefb5ac377:DELPHI
 31. eb690e16496c0221e790c1e71039a1cd:a0f3c1658f5c:c0eefb5ac377:DELPHI
 32. 54ba57b6a41bcf04bbe5f6ba7acce5f5:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 33. 12b096137b1e09c621027736cfd408ca:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 34. 12b096137b1e09c621027736cfd408ca:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 35. 8eb05df8390c2fec698594e4f4bacbcc:a408f51d3b9e:083e5d55e6de:dibelu
 36. fb070f3ee418fbba40e744db8d3d139d:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 37. e1b9054a1584c544c4941bc453c860b9:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 38. 0c9d35ce3a367dc959d3b8251ae38d3d:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 39. 39134ffd0f720d793f7da00b39a76d0f:e04136f74fe2:3052cb7b75f3:Speedy-F74FE0
 40. 0c9d35ce3a367dc959d3b8251ae38d3d:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 41. 9628e9a2dd04cbc6350bdf010d212f58:b8ee0e485fd7:84100d7eb8ce:telecentro-5fd2
 42. de356793644cf33c63b40b87941dfc8f:a0f3c1658f5c:c0eefb5ac377:DELPHI
 43. 8aa85fdbb59ffbd85ba50cdfbc2d362c:a0f3c1658f5c:c0eefb5ac377:DELPHI
 44. 1d25a0d7f1b51949ffdfe53c41952d05:a0f3c1658f5c:c0eefb5ac377:DELPHI
 45. ce92de686427d3dec107d67928e30d56:a408f51d3b9e:083e5d55e6de:dibelu
 46. a578565bee300b49ebb34428aa8a77cd:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 47. 3fde45743df0857b15570aac3d42b18e:e04136f74fe2:3052cb7b75f3:Speedy-F74FE0
 48. d34a6987cba307192eaf8ebfb3463b8f:a0f3c1658f5c:c0eefb5ac377:DELPHI
 49. d34a6987cba307192eaf8ebfb3463b8f:a0f3c1658f5c:c0eefb5ac377:DELPHI
 50. 894cd92174ae7c66092a59ec41188704:a408f51d3b9e:083e5d55e6de:dibelu
 51. 071dd7b946a6761856e2de89faa118b4:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 52. f08710d67102204f84e9fd3298137231:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 53. fa56473552b22d30e7ca417004a2f818:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 54. 9a8fd23bf9ca7a4a2de22c8c01669b92:b8ee0e485fd7:84100d7eb8ce:telecentro-5fd2
 55. e94dd417a9f36402e0f4177f056aa2c5:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 56. 669e1ae25a534bafafc3e2d62d227247:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 57. be43ff3b82594e1e94b6a198292e5150:6014b3393bc0:b4d5bd79457d:Fibertel WiFi699 2.4GHz
 58. 1714b95ecc012ba77b4e7a4a9419f85e:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 59. ba06ff8b6cba8e984b82100555828ab7:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 60. 8b0a83a2012f96c8719659f60ce3fd67:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 61. 2b6870a3bdd546323996a8fb40b1f7d4:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 62. 2b6870a3bdd546323996a8fb40b1f7d4:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 63. 2b6870a3bdd546323996a8fb40b1f7d4:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 64. a3d708360f00b70b0fa0d38b1f40c8ce:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 65. 1e40ba33582b481fdae10c4e8e1a9be2:e04136f74fe2:3052cb7b75f3:Speedy-F74FE0
 66. bc199824722d591048905a6c6fdffeaf:e04136f74fe2:3052cb7b75f3:Speedy-F74FE0
 67. 453f25f11544bc0d9f8414c92a5d7426:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 68. c9f1eec2fe4fa96e6e10b2dcf0e3ce2c:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 69. 824d4642c33a596b8e640feda5329e39:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 70. ed992659d26442e58045b0bb4f211314:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 71. bff6d289a9219b6cd3515609fca23c21:a408f51d3b9e:083e5d55e6de:dibelu
 72. f229acb79746252e318a4d304f1bd9a1:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 73. 8006b3296b57e85099a203dd04570e4c:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 74. 00d92c21af1eed1a98d2807a209b7c4a:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 75. 752c7d2b65733d15a7b4341ba5d9f5fe:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 76. 83c30c6be932587b0ac88a1d8c6ae57b:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 77. 04a40067bf34ecdd5a655da481fdc444:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 78. 04a40067bf34ecdd5a655da481fdc444:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 79. ebb264a1e6b4e81e79aa5a68233c404f:a408f51d3b9e:083e5d55e6de:dibelu
 80. 19da75efaf98872de98995bf69e6d2fb:e04136f74fe2:3052cb7b75f3:Speedy-F74FE0
 81. a642cbf02c762125fed456a59a33d21e:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 82. a642cbf02c762125fed456a59a33d21e:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 83. f6391965ee44f43792194d21ac2d414b:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 84. 6f80979d9f613e0c770048407a5fc7f8:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 85. 4fa8d6d5ef220c564858494cd6ab49bc:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 86. e42c98c2092df37275f4f8dcb76f609f:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 87. 9a5b61a2a368527afbe237f0996fa97d:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 88. 6d898f31fd691b64cb0f99281bc51c64:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 89. 70427e8b249dd00b9c2661dec8625704:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 90. ae5fee860e8861680fbdd63bdc2162db:e04136f74fe2:3052cb7b75f3:Speedy-F74FE0
 91. 1cb53267fe62a75efa152629919c190a:e04136f74fe2:3052cb7b75f3:Speedy-F74FE0
 92. 026aca2678b47fddfecbb450add82727:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 93. 7fd902316754bf16256f664a68ec71b6:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 94. 7f5b45a14afd6e75a9bddab4ff237014:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 95. 97a24980d6284c7cb51143c7b55dc7da:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 96. 04a0b13d51862667eabfc40539e7499f:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 97. efec060395c48cac4e0a31d71e87b128:a408f51abaee:5c514f1e21ed:Telecentro-bae8
 98. 86a7a58ec52e360e396e1f3c2312c4b8:e04136f74fe2:3052cb7b75f3:Speedy-F74FE0
 99. 3be170c9f3512e23f0955aea30537fa2:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 100. db6da0997efdc60abfdf73e87c78402f:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 101. db6da0997efdc60abfdf73e87c78402f:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 102. c8216ad307d6c3e0a87194857f0a3a56:a408f51d3b9e:083e5d55e6de:dibelu
 103. 888118f8ad89979e2827cab150d1f4e6:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 104. 3d160b1b7d91b91d3e44ba60aa2b192a:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 105. c0ae5ed1243eabb7004cbd8e11c3bfef:58904355a343:b0982b597191:TeleCentro-a33e
 106. 3d160b1b7d91b91d3e44ba60aa2b192a:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 107. a33a3e8ae604a6f2f2304c7a334ab50f:e04136f74fe2:3052cb7b75f3:Speedy-F74FE0
 108. de268e9e94614d46693e65afbd8ad0c7:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 109. de268e9e94614d46693e65afbd8ad0c7:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 110. 7f631de620c1af6346f0dda197afeabe:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 111. e2ed77f0549f2e1e14b7befdb3e5b8e6:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 112. d11e02f60589c3a720aa5162c1d1fcf3:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 113. 5ce8acde9f818cb32a722844aa98ab64:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 114. 1f15c488800922926c0b3491438248cf:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 115. 1f15c488800922926c0b3491438248cf:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 116. 27bb477bf1b90345ee6389a82c729019:6014b3393bc0:b4d5bd79457d:Fibertel WiFi699 2.4GHz
 117. 2faaeee0f6d79020753ba04c3f20352a:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 118. 9f4c6c1d111037531f50ec8a2e4d7a9c:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 119. fba1fb0a640b7e8140e1712ab42230c7:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 120. 8b0333787e2a80422548520204e8a4f9:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 121. 887e9db80abbf7d44f039df7add0328d:6014b3393bc0:b4d5bd79457d:Fibertel WiFi699 2.4GHz
 122. 0d05f868b7bd9c4b2b4fd4aefdfecca3:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 123. 1099e0d6b38f341dc01d7c8797b9ca86:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 124. 00a191c46d251df9c6ea3d2a5eef4b8b:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 125. 6a07947ea4e4665b1187e99d0c7fab1b:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 126. ce86cc79651044c4accd18561d21e74d:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 127. d8be71fb3526f299f85628a6a297ea91:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 128. d187ef4e7763eb83b234afeb3e7579b2:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 129. a9a497d54b5948d7b75b56f6fca7588a:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 130. 042b10cbad6ec45a64ded7a323d9d071:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 131. d38800cebcd2231496f6c825904d6200:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 132. c471744eea37dc8eedad3db74cbef13a:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 133. b7ddf741b631a2707f7349c415d4b580:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 134. 76570782762cb3002aac8330bbcf0710:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 135. 2571d0a6d7844d669606db60e72a368e:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 136. 187b1bd67c71e72f9352616a9312ef35:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 137. 187b1bd67c71e72f9352616a9312ef35:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 138. 2cd46546508c13240c0e797e09290354:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 139. 044fe9a7ba0e7fc1cd1b666e3ee20610:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 140. a456a5824bab054e9444785dac4caae0:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 141. 9cb1dd471cc0e33fa1a8f27e6a187f7f:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 142. 07d43fdfbbf17dcc432127711cb5a434:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 143. 716f6001f20dcf20c5e51db925f83e5a:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 144. aea3682d963ea72f83dbcd5f9768d73c:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 145. cfa6cd127b72a6ee5a79a91b7c45c95a:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 146. b640a7b5a280eef699b8a290e5d66a7d:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 147. c666fb0cab6ea17dc4ebf001494e84b7:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 148. c666fb0cab6ea17dc4ebf001494e84b7:8c10d48bb78e:90f652b01dfa:Telecentro-b788
 149. a29f0c2581d8235ab1e57f428b5740f7:e04136f74fe2:3052cb7b75f3:Speedy-F74FE0
 150. 80f4c0a04e8ccd15940a378a6b0d7646:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 151. 10011b4ba804af62078bca5c5dfb7a9c:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 152. 524f21bdec086b3d77c88b09629f299e:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 153. 6eea26794dd5d495bb20bf4ae782ee9f:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 154. 2431e0c67692a76a479ece2180100ecc:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 155. dc09081864ad73f43fdcbb38613840e0:e04136f74fe2:3052cb7b75f3:Speedy-F74FE0
 156. 2b4445e1812c2758127b86c8f00d8528:e04136f74fe2:3052cb7b75f3:Speedy-F74FE0
 157. f8ae454f43505baccdb7d21a05497fd6:e04136f74fe2:3052cb7b75f3:Speedy-F74FE0
 158. c6609b2182b4d112d3a8f4b416c5992c:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 159. c74235d190fb580ee060adfbe872c82e:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 160. 8a0af951ad115dab54c9b4478e85cefe:e04136f74fe2:3052cb7b75f3:Speedy-F74FE0
 161. e9076ce444159924a8ce64e832d40852:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 162. 5146ee91ce5696af2355c3c668f30681:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 163. 5146ee91ce5696af2355c3c668f30681:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 164. 5b7351e9c44462a132e63b4cba0c62bf:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 165. d63b8f66055cadd979be4cbd290329b4:e04136f74fe2:3052cb7b75f3:Speedy-F74FE0
 166. 0a1ac1555f188a2e452605cf03bf64ad:e04136f74fe2:3052cb7b75f3:Speedy-F74FE0
 167. e3b319653d9030ad067a59ef9f615c83:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 168. 7ead575052f000f074e3cd05378934ee:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 169. 89c1927966214371c65adb7d0817967b:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 170. 311e2b6e11d17cce4cc3346112dd5e06:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 171. c0dc066235637a85929c851b1a7e47e5:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 172. f8cfb8d7d34c4334ab720a93856d4624:e04136f74fe2:3052cb7b75f3:Speedy-F74FE0
 173. f80aa5a2fbb4f7d7b087aa194fa5e869:6014b39cd120:5800e335672d:Fibertel Vargas
 174. fc014705fd83dc6d288e873efb222d1a:1c497b32021e:78456194e45a:Fibertel WiFi236 2.4GHz
 175. 638acbe0eca2f46e8b9a85cb2111b37b:10feed9a2624:84119e8ba0fa:Julia Y Pablo
 176. 638acbe0eca2f46e8b9a85cb2111b37b:10feed9a2624:84119e8ba0fa:Julia Y Pablo
 177. c614c2f8d7088479b4f995f1f370ebfc:e04136f74fe2:ccc3eaef73fd:Speedy-F74FE0
 178. e6fd12a622053dba486741136e804d6c:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 179. c5890a8c3bcc7b9ee6be72521dd84d24:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 180. b862b263a91f6d3171aa1d3aa4f3e283:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 181. a81095da4b4a1afb90a19ad8d513a68a:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 182. 8a1c5d77dd0fdedb7ad80c2c598a7ebe:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 183. ebc04e579f49beb61fbcdc38fab07c38:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 184. 8ea9b64dd03e54a5ef45f860e924a47d:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 185. f557ba26a610a8b3e9620be7b795a4a2:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 186. 5b5ea16e0203033f7f7dc85eaa1216d1:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 187. f24c26a942c33bf6a3a883a01d8830f8:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 188. a9605f13d589f18eda6346f726ce20e9:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 189. 2bff164b32fb6b0a692e422cc6b579e8:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 190. 209f8005bb6bd3241419f957b3301080:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 191. 8fa5090a5488d378851d8fe3a5176538:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 192. bca08db12520d87573fc2923ec01dd49:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 193. 0af209305944cec69556de999f044f5a:a408f51d3b9e:708a097cae0a:dibelu
 194. 8d842b578cee0160112b3b6ca4f30413:a408f51d3b9e:708a097cae0a:dibelu
 195. b1419ac4d5db18267141d153f3425fa7:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 196. f236f671d2d52d738b3f50187d8088ca:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 197. 30707a7f6999e922d59dd28c92048fde:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 198. fadefcf38e9980a612330723b3ca6d1e:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 199. b2ccb01406540e01fa9ddbf3ec1f9ae7:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 200. f665dd9e52cb5373ff634e7aad9abd0e:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 201. 896f92c6a3f81b44791b0e1f99f3409d:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 202. fd57ebd4155a4eaff3db867b2801ad9f:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 203. f873347ce1ad56caeef8d147334e6108:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 204. 3739c99da521cf45cafd6b656b03008b:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 205. 27af4e303010772a260581d0650c06f9:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 206. d70d73d47271ce860ac6f9f4cf16e2a7:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 207. a6398abc449e170b1929577785778e4a:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 208. 6afc72317d2957c6b2aa8f1b0857f874:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 209. 9e11a6fb51700a0ab9fa285a25e99284:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 210. b9a45cd99480041a72867c05bcc59895:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 211. d4135c0c837f792531f0d3f803ecd5b3:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 212. a62b5c9ab7139e2f45078b43307119d0:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 213. de6fcbfdc94d673d554c28403d4af1f9:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 214. c850ab6e006ffe4b5217aff14137db57:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 215. 4d13a2465950a8364318fbf09188c0f1:b8ee0e485fd7:a0afbd38cc19:telecentro-5fd2
 216.  

Replies to Untitled rss

Title Name Language When
Re: Untitled Burly Tern text 8 Months ago.